Jesteś tutaj

Nie potrzebują dużej powierzchni, gdyż rury są prowadzone pionowo w głąb ziemi. Zazwyczaj jest to głębokość wynosząca maksymalnie 100 metrów. Wtedy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia Urzędu Gospodarki Wodnej. Jeśli rury prowadzone są głębiej niż 100 metrów, wówczas potrzebujemy pozwolenia Urzędu Górniczego. Do odwiertu wpuszczana jest specjalna prefabrykowana sonda. Następnie wolną przestrzeń zasypuje się materiałem wypełniającym. Sondy te wykonywane są w formie pojedynczej bądź podwójnej U-rury (rury PE). Podwójna U-rura jest o wiele bezpieczniejsza, gdyż w przypadku awarii jednej pętli, cały odwiert nie jest wyeliminowany. Kiedy mamy do czynienia z optymalnymi warunkami hydrogeologicznymi możliwe jest przyjęcie orientacyjnej mocy jednostkowej sondy 50 W/m długości sondy. Odległość pomiędzy tymi elementami powinna wynosić minimum 6 metrów. Zazwyczaj po wykonaniu pierwszego odwiertu możliwe jest precyzyjne określenie rodzaju oraz struktury gruntu. Na bazie tych danych określa się czy szacowana długość sondy będzie wystarczająca, czy niezbędne będzie wykonanie głębszego odwiertu.

Przykład: pompa ciepła charakteryzująca się mocą grzewczą 10kW i średnią wydajnością 50 W/m długości sondy - 2 sondy gruntowe i dwa odwierty, każdy na głębokość 85 metrów.

Dowiedz się więcej  >