Jesteś tutaj

Pompa gruntowa

Najpopularniejsze pompy ciepła to solanka/woda. Mogą one stanowić jedyne źródło ogrzewania budynku, nawet w zimowych okresach, gdzie pojawiają się ekstremalnie niskie temperatury zewnętrzne.W trakcie roku temperatury gruntu są równomierne i na głębokości dwóch metrów wynoszą między 7 a 13°C. Im dalej w głąb tym temperatura rośnie.

Pompa powietrzna

Bardzo popularne pompy na potrzeby modernizacji, ponieważ nie wymagają kolektorów gruntowych więc mamy  prosty montaż bez konieczności prowadzenia kosztownych prac ziemnych. Jest to dobre rozwiązanie jako układ kaskadowy wspomagający istniejące i drogie w eksploatacji kotłownie. Pompa ciepła powietrze woda jest również doskonałym rozwiązaniem w nowym niskoenergetycznym budownictwie, ponieważ w znacznym stopniu pozwala obniżyć koszt inwestycji w stosunku do układów na pompach woda/woda lub solanka/woda.

Pompa woda/woda

Pompy Ciepła woda/woda, charakteryzują się wysoką sprawnością dzięki energii czerpanej bezpośrednio z wody gruntowej. Wykonując studnię czerpalną i studnię chłonną możemy zapewnić przepływ wody gruntowej przez pompę ciepła [a dokładniej przez wymiennik pośredni] co pozwali na przejęcie ciepła zgromadzonego w pokładach wody gruntowej.