Obiekt przemysłowy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.