Jesteś tutaj

Drewno stanowi atrakcyjne paliwo - rozpowszechnione, o niskich kosztach zakupu i przyjazne dla środowiska naturalnego. Kotły mogą  być opalane  zarówno drewnem opałowym, jak i jego odmianami - zrębkami, trocinami czy też granulatem nazywanym peletam. Kotły mogą zapewniać nie tylko wytwarzanie ciepła na potrzeby ogrzewania budynku, ale również na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Kotły na drewno wykorzystują zjawisko pirolizy, tzn. spalają gazy powstałe w trakcie termicznego rozkładu drewna z niedoborem tlenu. Proces ten zachodzi wewnątrz górnej komory kotła, następnie gaz drzewny przedostaje się przez warstwę żaru i w efekcie trafia do dyszy palnikowej gdzie mieszany jest z powietrzem. Mieszanina gazu i powietrza zapala się już w dyszy, a dopala w ceramicznej komorze umieszczonej w dolnej części kotła (popielniku). Zgazowania drewna odbywa się w jednej przestrzeni, a cały proces zgazowania zachodzi w pięciu strefach w zależności od temperatury.